BNM peruntukan RM1 bilion bantuan syarikat teknologi tinggi – Belanjawan 2021

KUALA LUMPUR (15 Dis): Bank Negara Malaysia (BNM) mewujudkan Kemudahan Teknologi Tinggi-Aspirasi Pelaburan Nasional (HTF-HIA) bernilai RM1 bilion, seperti yang diumumkan di bawah Belanjawan 2021, untuk memberikan bantuan tambahan bagi PKS yang berorientasikan teknologi tinggi dan inovasi terjejas oleh pandemik Covid-19.

PKS yang memenuhi syarat termasuk yang berada di sektor pembuatan dan perkhidmatan maju yang diselaraskan untuk mencapai matlamat pembangunan jangka panjang strategik nasional seperti yang digariskan dalam NIA termasuk sektor elektrik dan elektronik (E&E), aeroangkasa, farmasi dan ICT, serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) – syarikat yang menyokong pengembangan teknologi baru.

Juga layak mendapat kemudahan tersebut adalah peserta projek IKS dalam program utama kerajaan yang terlibat dalam penyelidikan, pembangunan dan inovasi untuk teknologi kritikal yang dikenal pasti di bawah rangka tindakan nasional.

Ini termasuk projek mulai dari teknologi terkait IR4.0, hingga teknologi hijau dan bioteknologi, untuk memastikan kesinambungan dan penyelesaian projek yang ada.

Beberapa projek yang dikenalpasti oleh bank pusat termasuk Jaringan Percepatan dan Inovasi Global Malaysia Digital Economy Corp (MDEC), Kotak Teknologi dan Inovasi Nasional Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Dana R&D, dan Rakan teknologi Malaysia Robotik, Inovasi dan IoT (MARii) yang terlibat dalam reka bentuk dan pengembangan penyelesaian yang berkaitan dengan teknologi IR4.0.

PKS yang layak dapat memperoleh pembiayaan hingga RM1 juta untuk modal kerja, hingga RM5 juta untuk pembiayaan perbelanjaan modal, atau gabungan modal kerja dan kapital hingga RM5 juta untuk jangka masa hingga tujuh tahun.

“Kemudahan ini ditawarkan pada kadar pembiayaan hingga 3.5% setahun untuk pembiayaan tanpa jaminan atau hingga 5% setahun termasuk yuran jaminan (dengan jaminan perlindungan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad iaitu CGC),” kata BNM dalam penyataan.

PKS yang berminat boleh mendaftar terus ke institusi kewangan yang terlibat, yang terdiri dari bank perdagangan, bank Islam dan institusi kewangan pembangunan yang diatur oleh BNM.

Permohonan boleh dibuat melalui laman web atau cawangan masing-masing dari 15 Disember 2020 hingga 31 Dis 2021, atau hingga penggunaan penuh, mana yang lebih awal.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *